Kdo Vás může inspirovat

Jitka Kořínková

Jitka Kořínková

Jitka je učitelka angličtiny, koučka a tlumočnice. Podporuje u lidí růstové nastavení, rozvoj potenciálu a schopnost domluvit se. Mimo jiné lektoruje kurzy pro vyučující, kde pracuje zážitkovým způsobem. Umožňuje lidem objevit nové úhly pohledu, pochopit všechny zúčastněné a jejich potřeby a najít tak funkční řešení, které souzní s jejich hodnotami. S oblibou o ní proto často hovoříme jako o „koučitelce“ (koučující učitelka).

Kristina Pernicová

Kristina je psycholožka a terapeutka pracující s dětmi staršího školního věku, dospívajícími a dospělými, kterým poskytuje péči ve formě psychodiagnostiky a psychoterapie. Mezi nejčastější témata, se kterými se v terapeutické práci setkává, patří potíže ve vztazích s druhými i ve vztahu k sobě samému, s projevy úzkostnými, depresivními a psychosomatickými. Mezi její odborné zájmy patří téma poruch osobnosti u dospělých a disharmonického vývoje a poruch chování u dětí.  Vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, její terapeutický přístup je formován výcvikem v psychodynamické psychoterapii.  Absolvovala kurz krizové intervence, výcvik v metodě zvládání vzteku a další semináře zaměřené na poradenskou, terapeutickou a diagnostickou práci. V průběhu profesního života působila ve školství, zdravotnictví i neziskovém sektoru. Velkou zkušeností pro ni bylo zaměstnání v Diagnostickém ústavu pro mládež a vedení intervenčních programů ve třídách zasažených šikanou. Vyústěním bylo vzdělávání pedagogů v těchto tematických oblastech, na kterém se dosud aktivně podílí a jenž se nyní zaměřuje také na práci s žáky s duševním onemocněním.

hekrlova

Klára Hekrlová

Kromě práce v oblasti mezinárodního obchodu působí v současné době jako lektorka seminářů pro dospělé zaměřené zejména na vliv internetu na sexuální výchovu, bezpečný pohyb v kyberprostoru, šikanu a kyberšikanu. V nich čerpá ze svých zkušeností z primární prevence na základních školách. Absolvovala studium sociální antropologie, během něhož opakovaně působila v zahraničí, kde objevila svou vášeň pro cestování, kterému se stále s velkou chutí věnuje. V rámci dobrovolnictví učila na škole v africké vesnici. Ve volném čase učí anglický jazyk, věnuje se skákání na trampolínách a radost jí dělá její půjčovna párty světýlek na svatby a oslavy.