Materiály do výuky

americano pro celou třídu v podobě materiálů do výuky, které vám ušetří čas

Péče o sebe a o vztahy

Rozvíjíme učitele a žáky

metodické listy

Brzy v éteru! 

Děti se specifickými potřebami

Patřím mezi ostatní

metodické listy, JEŘÁBKOVÁ, Michaela; KOVÁČOVÁ , Klára; ŠEFLOVÁ, Jitka (eds.)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů, nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází Vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete více přečíst na webovýh stránkách (odkaz v zápatí stránce).

Honzíkův kamarád Alex

Manuál pro práci se žáky/žákyněmi s OMJ

Honzík si našel nového kamaráda Alexe, moc mu ale nerozumí, protože se nedávno přistěhoval z Ukrajiny. Jak pomoci Alexovi a dalším dětem, aby se jim u nás, mezi dětmi i v učení dařilo? Níže si můžete stáhnout manuál, jehož cílem je přehledně a srozumitelně shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti ze vzdělávání dětí mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem a také Vám poskytnout praktické tipy a povzbuzení ve Vaší užitečné a náročné práci.

Jak si usnadnit výuku

To hlavní vždy po ruce 

metodická pomůcka karty pro učitele/ky, BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství

příručka s karetní hrou, MACHÁČ, Jan; JEŘÁBKOVÁ, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách:  1) Voda v domácnosti, 2) Voda ve městě a 3) Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce.