Materiály do výuky

dejte si latte s celou třídou v podobě materiálů do hodiny, které Vám ušetří čas 

Péče o sebe a o vztahy

Rozvíjíme učitele a žáky

metodické listy

Chcete se věnovat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí, ale už Vám dochází aktivity, nebo je nestíháte vymýšlet? Využijte naše připravené hodiny. Metodika Rozvíjíme učitele a žáky je určena pro žáky 2.stupně ZŠ a nižší stupně gymnázií. Najdete v ní 6 lekcí osobnostního rozvoje, 6 lekcí sociálního rozvoje, 3 lekce na práci se třídou a úvodní lekci k nastavení pravidel. Každá lekce je připravena na 80 – 90 min, obsahuje teorii pro vyučujícího, postup, instrukce, reflexi, rizika i pomůcky. Realizovat můžete postupně formou kroužku, nebo si vyberete pouze témata, která Vaše třída potřebuje.

Děti se specifickými potřebami

Patřím mezi ostatní

metodické listy, JEŘÁBKOVÁ, Michaela; KOVÁČOVÁ, Klára; ŠEFLOVÁ, Jitka (ed.)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete více přečíst na webových stránkách (odkaz v zápatí stránky).

Honzíkův kamarád Alex

Manuál pro práci se žáky/žákyněmi s OMJ

Honzík si našel nového kamaráda Alexe, moc mu ale nerozumí, protože se nedávno přistěhoval z Ukrajiny. Jak pomoci Alexovi a dalším dětem, aby se jim u nás, mezi dětmi i v učení, dařilo? Níže si můžete stáhnout manuál, jehož cílem je přehledně a srozumitelně shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti ze vzdělávání dětí mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem a také vám poskytnout praktické tipy a povzbuzení ve vaší užitečné a náročné práci.

Jak si usnadnit výuku

To hlavní vždy po ruce

metodická pomůcka karty pro učitele/ky, BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství

příručka s karetní hrou, MACHÁČ, Jan; JEŘÁBKOVÁ, Michaela (ed.)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj. Spousta dalších aktivit jsou pro vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti, 2) Voda ve městě a 3) Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce.

Svět se tvoří v našich hlavách

metodické listy, Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.