Série jak se nezbláznit – I. díl

Díl I: Supervize je opředena řadou negativních mýtů, realita je však zcela opačná

V oblasti supervize ve školství se v rámci několika projektů pohybujeme už 10 let. Po celou dobu narážíme na stále se opakující překážky. A právě ty jsme se rozhodli adresovat v prvním článku ze série věnované duševnímu zdraví a profesnímu rozvoji pracovníků ve školství.

Bohužel už samotné slovo supervize nese ve svém významu negativní konotaci kontroly, dozoru či dohledu. Uznáváme, že volba tohoto slova pro termín, který si dnes představíme, nebyla úplně nejšťastnější. Často se proto dnes nahrazuje slovním spojením podpůrná skupina. To lépe vystihuje podstatu a cíl procesu, který se pod supervizí skrývá.

Supervizor nehodnotí, ale pomáhá získat zdravý nadhled

Pokud používáme pojem supervize ve školství či jiných pomáhajících profesích, je tím myšlen proces, kdy nezávislý profesionál (supervizor) facilituje setkání se skupinou účastníků (skupinová supervize) či s jedním člověkem (individuální supervize), a to s cílem podpořit zúčastněné v náročných situacích, se kterými se ve své práci setkávají. 

Supervizor nehodnotí a nekontroluje práci zúčastněných. Nekritizuje to, jak se pracovník zachoval v pozorované situaci. Naopak pomáhá pracovníkům lépe porozumět tomu, co se v dané situací stalo a hledají společně, jaké jiné možnosti řešení by mohla daná situace mít. Umožňuje také účastníkům získat nové úhly pohledu. Jde tedy o proces získání nadhledu v pracovním životě.

Kvalitní supervizor dodržuje etický kodex

Shrnuto a podtrženo, pokud dostanete nabídku supervize od svého vedení, rozhodně stojí za to ji využít. Každodenní kontakt s lidmi a navazování vztahu s žáky je náročné a podporu je nutné čerpat všude, kde máte možnost. Věřte, že supervizor nepoběží po setkání za vaším vedoucím, aby mu ihned pověděl, co jste mu na sezení sdělili. To porušuje etické zásady, kterými se naprostá většina supervizorů řídí.

Dopručujeme vybírat supervizora ze stránek některé z profesních asociací, a to například Českého institutu pro supervizi (https://www.supervize.eu/supervizori/seznam-supervizoru-cis/) nebo Asociace supervizorů pomáhajících profesí (https://asupp.cz/). Členové těchto asociací se zavazují k dodržování etických zásad, a  jsou tím pádem i postižitelní, pokud je poruší.

Supervizi může poskytovat i školní psycholog

Služba supervizora je stále poměrně drahá záležitost pro většinu škol. Často tedy školy hledají způsoby, jak podporu pedagogům dopřát, a zároveň využít dostupné zdroje. Stává se tedy, že podpůrné skupiny pro pracovníky školy nabízí i místní školní psycholog.

U tohoto formátu je důležité ošetřit s personálem a vedením školy, že školní psycholog nebude vynášet informace ze skupiny a bude postupovat v souladu se zásadami, které dodržují i supervizoři s výcvikem. Transparentnost tohoto procesu je základem pro nastavení důvěry, kdy se pracovníci nebudou bát svěřit se svými pochybnostmi nebo pocity selhání.

Služby supervizora vás posunou kupředu profesně i vnitřně

Další překážkou bývají pochybnosti pedagogů o účinnosti metody supervize jako takové v kombinaci s nastavením, že své problémy si musí člověk řešit sám a nesmíme ukázat slabost. Přesně tento pocit mě osobně přivedl k práci s pedagogy, protože osamělost a zatvrzení, které toto nastavení přináší, si rozhodně nikdo nezaslouží. V jiných pomáhajících profesích, jako je terapie nebo sociální práce, je bráno jako norma, že se nám věci někdy nedaří. Navíc je to často jen náš pocit, který nám právě supervize pomáhá překonat.

Stejně jako u žáků je právě chyba příležitost k učení a rozvoji, stejně tak nás profesně posouvají ty situace, kdy si nejsme jistí, je na nás něčeho moc, nějaká situace nás emočně rozhodí a váháme, co je vlastně správně. Chceme však maximálně zdůraznit důležitost toho, že tato témata můžeme sdílet pouze v důvěrném a bezpečném prostředí. 

Kde aktuálně poskytují online supervizní setkání?

Pokud chcete zažít, o čem supervize je, níže najdete možnosti online supervizních setkání, které aktuálně nabízejí vybrané organizace:

Pojďme společně diskutovat!

Pokud vaše škola uvažuje o službách supervizora, můžete se spojit přímo s naším týmem Učitelské espresso, potažmo IREAS, například na Facebooku (odkaz na FB UE). Určitě nám můžete dát vědět i v komentářích k tomuto článku o vašich zkušenostech a doporučeních supervizorů z různých krajů, se kterými máme pozitivní zkušenost.

Klára Kováčová

O autorce

Kláru nejvíc baví podporovat druhé v jejich rozvoji a růstu. To také dělá jak při práci s dospívajícími, tak při výuce budoucích učitelů na vysoké škole. Než se vrhla na dráhu pedagožky a terapeutky, řídila a podílela se na projektech zaměřených na profesní rozvoj pedagogů ai podporu dětí z dětských domovů. Věnuje se také metodické a konzultační práci. Má doma dvě kočky a podpoří každý nápad a vizi. Potřebuje, aby vše, co dělá, mělo smysl.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *