Ohlédnutí za vybranými jarními aktivitami

Série seminářů –  Radost z učení

V únoru odstartovala druhá vlna série seminářů Radost z učení, do které se intenzivně zapojilo 19 pražských pedagogů. Na úvod jsme se společně sešli na dvoudenním semináři ve školícím středisku Meandr Řevnice, kde byla účastníkům pod vedením lektorek Jitky Kořínkové a Kláry Kováčové představena formou interaktivních cvičení či sdílení témata jako: radost z učení, oslava jedinečnosti, práce s chybou, sebereflexe či výstup z komfortní zóny.

Lektorky nezahálely ani po skončení formálního programu a po večeři připravily neformální program formou deskových her. Největší úspěch tentokrát měla desková hra DIXIT, která měla upravená pravidla, kdy směl vypravěč vykládat kartu pouze na téma týkající se školního prostředí, např. školní porada, třídní schůzky, přestávka, asistent pedagoga atd.

Práce s učiteli následně pokračovala formou dalších on-line setkání.

V jarních měsících jsme se s pedagogy setkávali i v rámci on-line specializovaných seminářů, proběhly např. semináře: Mediální výchova, Osobnostně sociální rozvoj, Efektivní komunikace, Etika a prosociální chování, Náročná třída.

Mediální výchova, lektorka Kateřina Kümpel

Lektorka na semináři účastníkům představila silné a temné stránky sociálních sítí: aspekty, algoritmy, závislostní chování (gaming, kyberbrooming, digitální well-being) a předala tipy, jak je možné následkům negativních vlivů užívávání sociálních sítí předejít, či jak je úplně eliminovat. Více o semináři i lektorce jsme už psali zde.

Osobnostně sociální rozvoj, lektorka Jitka Kořínková

Cílem semináře bylo najít inspiraci k práci na sobě na svém sebepoznání a uznání. Lektorka účastníky zasvětila do technik a metod, které pomohly účastníkům najít cestu ke svému „lepšímu já“.

Efektivní komunikace, lektorka Vlasta Křenovská

Seminář byl zaměřený na 4 typy komunikačních talentů: pocitový, rozumový, obrazový a sluchový. Lektorka představila základní charakteristiky těchto talentů, uvedla jejich silné a slabé stránky, jejich stresory, či podněty, které je naopak dokáží podpořit.

„Zcela nový úhel pohledu na děti ve třídě, kolegyně, ostatní lidi a komunikaci s nimi a na důvody možných konfliktů“.

„Celá představená teorie byla pro mě nová a otevřela mi oči na vnímání žáků i spolupracovníků ze školy“.

Etika a prosociální chování, lektorka Marie Najmonová

Účastníci semináře se dozvěděli, jaké jsou způsoby aplikace etické výchovy a prosociálního chování ve třídě a ve škole. Lektorka hovořila o lidských právech, svobodě, etických dilematech, respektu k odlišnostem, o asertivnímu chování a o rozvoji kompetencí, které podporují vzájemnou pomoc nejen mezi žáky.

„Nejednalo se jen o suchou teorii, byl zde velký přesah do současných problémů a řešení reálných situací“.

Náročná třída lektorka Kristina Pernicová

Lektorka na semináři definovala pojem náročná třída. Dále hovořila o monitorování třídního kolektivu, intervenci ve školní třídě, etice a na závěr semináře si účastníci vyzkoušeli techniku Bálintovské skupiny.

“Teoretická část byla na velmi vysoké úrovni, poskytla ucelený a systematický pohled na problematiku. Praktická část dala jasná doporučení do konkrétní situace.”

Volnočasové kroužky

Ve vybraných školách pokračovaly volnočasové kroužky, konkrétně na témata Efektivní komunikace, Práce se třidou, Etiku a Mediální výchovu. V této souvislosti probíhá ladění i podrobných metodických listů, které budou finálně k dispozici ke konci roku 2023.

Projektové dny

Na jaře proběhly ve školách 4 projektové dny na témata: Osobnostně sociálního rozvoje a Vodu, konkrétně ve školách: MŠ Benešovská, ŽŠ Milíčov, ŽS Radotín a ZŠ Zličín. Celkem se projektových dnů zúčastnilo cca 350 dětí.  Kromě jednoho doprovázejícího učitele všichni ohodnotili projektové dny za 1.

“Překvapující reakce dětí, které uměly popsat a znázornit emoce. I děti jindy projevující nesoustředěnost byly klidné, radostné a komunikující. Byla to pro všechny radost.”

“Chválím lektorku Kláru, která jednala s dětmi v klidu, ale jasně trvala na dodržování pravidel. Děti měly možnost dalších pokusí, a tím i možnost zlepšit spolupráci ve skupině. Vybrané hry děti bavily.”

Projektový den „Voda v krajině“ děti vyloženě bavil, protože se mohly celou dobu zapojovat do aktivit a o problematice přemýšlet.

Foto: Projektový den – voda v krajině, Základní škola Jitřní

————————–

Autorky: Klára Želechovská, Jitka Šeflová

Podobné články

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci

více zde >>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *