Blog

Psychohygiena zase trochu jinak – představení kurzu Účinně proti stresu a vyhoření pro ženy 50+

Současný svět na nás klade vysoké nároky nejen v pracovním, ale i osobním životě.  Každý den řešíme spoustu úkolů, setkáváme se s různými lidmi, s kterými máme odlišné – dobré, někdy však i problémové vztahy. V každodenním shonu můžeme řešit i ne úplně všední a jednoduché situace, které nás dokáží vyvést z rovnováhy.   Pojďte si s

JDEME S DOBOU: profesní a osobní vzdělávání žen 50+

Jakou jsme obdrželi zpětnou vazbu z úvodního víkendu? Stručně o projektu V roce 2024 pořádáme intenzivní vzdělávací cyklus, do nějž naskočilo 26 žen. Cyklus vzdělávání byl odstartován 24. a 25. února, a to úvodním víkendem v Dobřichovicích. S programem končíme 23. a 24. listopadu opět v Dobřichovicích. V jeho průběhu pro ženy pořádáme spoustu dalších seminářů zaměřených na osobnostně sociální

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci na “Konferenci pro wellbeing ve škole“, která proběhla 20.2.2024 v krásných prostorách Centra současného umění DOX pod taktovkou Partnerství pro vzdělávání 2030+. Sešli se vyučující, vedení škol, zástupci MŠMT i ČSI,

Žáci s duševním onemocněním v učitelské praxi – jaký je seminář z pohledu účastníků?

Rádi bychom vám více přiblížili, o čem seminář je a co si z něj můžete odnést. Moc děkujeme, že na pár otázek nám odpověděla účastnice minulého termínu, učitelka a metodička prevence ze SŠ v Pardubicích. Jak byste seminář popsala, jaký pro Vás byl? Jde o srozumitelný přehled diagnostiky v rámci jednotlivých onemocnění. Hodně mi pomohlo slyšet, že většina

Role učitele v kontextu duševního onemocnění žáků

Vlivem náročné situace, která panuje na poli české dětské psychiatrie, narůstá tlak na další instituce, které s dětmi pracují. I nejnovější průzkum Národního ústavu duševního zdraví, který poskytuje obraz o duševním zdraví žáků devátých tříd, poukazuje na důležitost osvěty a prevence. Tento úkol z největší části již zastávají školy jak s pomocí preventivních programů, tak zavedením

Nové video: Syndrom CAN s Mgr. Zlatou Knetlovou 

Pojďme toto tiché utrpení vidět včas, naučme se všímat si detailů, učme děti o tom mluvit a včas říkat takovým situacím NE!  Video je určeno nejen vyučujícím, ale i všem, kteří nechtějí zůstat lhostejní. Video je koncipováno formou výkladu, rozhovoru s týranou dívkou a rozhovoru s psycholožkou a koučkou Markétou Bartuškovou, která má zkušenosti právě z rozpoznávání CAN ve