Vzdělávejte se s námi

Semináře

dejte si capuccino spolu s ostatními účastníky a účastnicemi našich online seminářů 

Právě pro vás připravujeme novou várku hrazených, ale i zdarma seminářů pro rok 2024!

Materiály do výuky

latte pro celou třídu v podobě materiálů do výuky, které Vám ušetří čas

příručka s karetní hrou

Co všechno víte vy a vaši žáci/žákyně o vodě?

metodická pomůcka, karty pro učitele/ky

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí?

metodické listy

Víte, jak pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí?

lektorský manuál

Víte, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem?

metodické listy

Metodické listy pro vedení kroužku osobnostně-sociální výchovy

metodické listy

Chcete podpořit rozvoj demokratické kultury ve vaší škole?

metodické listy

Chcete se aktivně věnovat environmentální výchově ve výuce a využívat prostor mimo školní třídu?

metodické listy

Chcete dětem v MŠ ukazovat, že je v pořádku, že jsme každý jiný, učit je uvědomovat si svoje silné stránky a budovat vzájemný respekt?

metodické listy

Chcete bourat genderové stereotypy a podporovat jedinečnost každého ve třídě? 

Pro vlastní rozvoj

espresso materiály třeba pro velké přestávky nebo pro dlouhé klidné večery

kniha na dlouhé podzimní večery
Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality?

Žák s OMJ, Šikana a kyberšikana, Syndrom CAN, Náročná třída, Psychohygiena, Komunikace…

příručka na podzimní odpoledne
O psychické deprivaci, stylech učení, dynamické diagnostice a dalších.

karta pro učitele/ky vhodná na přečtení u kávy
Co dělat, když je dítě ohroženo syndromem CAN?

sborník prezentací ze seminářů na dlouhé chvíle
Komplexní nahlédnutí na problematiku syndromu CAN.