Je čas dát si kávu a...? 

Semináře

dejte si capuccino spolu s ostatními účastníky a účastnicemi našich online seminářů 

Péče o duši

Umíte se postarat o Vaši duševní pohodu?
6.10. a 7.10. 14:00-17:00, 2x3h
690,-

Náročná třída

Jak pracovat s různorodou třídou?
8.11. a 10.11. 14:00-17:00, 2x3h
690,-

Prevence šikany a kyberšikany

Jak předcházet rizikovému chování?
15.11. a 16.11. 14:00-17:00, 2x3h
690,-

Závislostní chování ve třídě

Jak si poradit se závislostmi ve Vaší třídě?
25.11. a 2.12. 14:00-17:00, 2x3h
690,-

Digitální svět

Jak na vzdělávání v online prostoru?
Připravujeme 14:00-17:00, 2x3h
690,-

Materiály do výuky

americano pro celou třídu v podobě materiálů do výuky, které vám ušetří čas

Co všechno víte vy a vaši žáci/žákyně o vodě?

To hlavní vždy po ruce

metodická pomůcka, karty pro učitele/ky
Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí?

Patřím mezi ostatní

metodické listy
Víte, jak pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí?
690,-

Honzíkův kamarád Alex

lektorský manuál
Víte, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem?
Metodické listy pro osobnostně sociálně výchovu brzy u Vás!

Pro individuální rozvoj

espresso materiály třeba pro velké přestávky, latté materiály pro dlouhé klidné večery

Učitel v roli tvůrce

kniha na dlouhé podzimní večery
Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality?

Nové poznatky v syndrom CAN

sborník prezentací ze seminářů na dlouhé chvíle
Komplexní nahlédnutí na problematiku syndromu CAN

Příručka osobního učitele

příručka na podzimní odpoledne
O psychické deprivaci, stylech učení, dynamické diagnostice a dalších

Metodické doporučení řešení syndromu CAN

karta pro učitele/ky vhodná na přečtení u kávy
Co dělat, když je dítě ohroženo syndromem CAN?