Vzdělávejte se s námi

Semináře

dejte si capuccino spolu s ostatními účastníky a účastnicemi našich online seminářů 

Právě pro vás připravujeme novou várku hrazených, ale i zdarma seminářů pro rok 2024!

6.6. 2024

Cena: 2200 Kč

Pro více informací klikněte na název kurzu

7.11. 2024

Cena: 2100 Kč

Pro více informací klikněte na název kurzu

22.10. 2024

Cena: 790 Kč

Pro více informací klikněte na název kurzu

25.2. 2025

Cena: 790 Kč

Pro více informací klikněte na název kurzu

Materiály do výuky

latte pro celou třídu v podobě materiálů do výuky, které Vám ušetří čas

metodické listy

Chcete v dětech rozvíjet zájem o životní prostřední a aktivní péči o naše okolí?

metodické listy

Chcete ve třídě a ve škole rozvíjet kompetence k efektivní komunikaci?

metodické listy

Chcete přispět k rozvoji etické kultury a prosociálního chování dětí?

metodické listy

Chcete se se studujícími ponořit do témat internetu, médií a sociálních sítí?

metodické listy

Chcete se systematicky věnovat budování pozitivního třídního klimat? 

metodické listy

Chcete dětem pomoci jak v jejich individuální rozvoji, tak v jejich sociálních dovednostech?

metodické listy

Chcete bourat genderové stereotypy a podporovat jedinečnost každého ve třídě? 

metodické listy

Chcete se aktivně věnovat environmentální výchově ve výuce a využívat prostor mimo školní třídu?

metodické listy

Chcete dětem v MŠ ukazovat, že je v pořádku, že jsme každý jiný, učit je uvědomovat si svoje silné stránky a budovat vzájemný respekt?

metodické listy

Metodické listy pro vedení kroužku osobnostně-sociální výchovy

metodické listy

Chcete podpořit rozvoj demokratické kultury ve vaší škole?

metodické listy

Víte, jak pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí?

lektorský manuál

Víte, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem?

příručka s karetní hrou

Co všechno víte vy a vaši žáci/žákyně o vodě?

metodická pomůcka, karty pro učitele/ky

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí?

Pro vlastní rozvoj

espresso materiály třeba pro velké přestávky nebo pro dlouhé klidné večery

kniha na dlouhé podzimní večery
Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality?

Žák s OMJ, Šikana a kyberšikana, Syndrom CAN, Náročná třída, Psychohygiena, Komunikace…

příručka na podzimní odpoledne
O psychické deprivaci, stylech učení, dynamické diagnostice a dalších.

karta pro učitele/ky vhodná na přečtení u kávy
Co dělat, když je dítě ohroženo syndromem CAN?

sborník prezentací ze seminářů na dlouhé chvíle
Komplexní nahlédnutí na problematiku syndromu CAN.