Vzdělávejte se s námi

Semináře

dejte si capuccino spolu s ostatními účastníky a účastnicemi našich online seminářů 

Omezená nabídka zdarma seminářů pro vyučující z Prahy 

Přijde vám vaše práce jednotvárná a rádi byste se posunuli o kousek dál tak, aby výuka těšila nejen děti, ale i vás? Hledáte novou inspiraci, jak motivovat děti i sebe?

20. 2. a 21. 2. s hrazeným ubytováním

13. 3. a 21. 3. online, 14:00–17:00/18:00

23. 1. a 27. 1. 2023
14:00–18:00

8. 3. a 9. 3. 2023
15:00–19:00

29. 3. a 30. 3. 2022
14:00–17:00

3. 4. a 4. 4. 2023
14:00–18:00

11. 4. a 18. 4. 2023
14:00–18:00

2. 5. a 3. 5. 2023
15:00–19:00

Materiály do výuky

latte pro celou třídu v podobě materiálů do výuky, které Vám ušetří čas

příručka s karetní hrou
Co všechno víte vy a vaši žáci/žákyně o vodě?

metodická pomůcka, karty pro učitele/ky
Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí?

metodické listy

Víte, jak pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí?

lektorský manuál
Víte, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem?

metodické listy
Metodické listy pro osobnostně sociální výchovu brzy u vás!

Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury ve školách
30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě

Pro vlastní rozvoj

espresso materiály třeba pro velké přestávky nebo pro dlouhé klidné večery

kniha na dlouhé podzimní večery
Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality?

Žák s OMJ, Šikana a kyberšikana, Syndrom CAN, Náročná třída, Psychohygiena, Komunikace…

příručka na podzimní odpoledne
O psychické deprivaci, stylech učení, dynamické diagnostice a dalších.

karta pro učitele/ky vhodná na přečtení u kávy
Co dělat, když je dítě ohroženo syndromem CAN?

sborník prezentací ze seminářů na dlouhé chvíle
Komplexní nahlédnutí na problematiku syndromu CAN.