Jak se orientovat v práci s ukrajinsky mluvícími žáky?

K novým výzvám tohoto školního roku patří nástup žáků přicházejících z Ukrajiny do českých škol. Dle posledních dat MŠMT se do českých škol zapsalo v celé České republice 27 936 žáků napříč všemi stupni vzdělávání (bez vysokých škol). Nejvíce jich je na základních školách, a to celkem 19 566. V naprosté většině jde o žáky, kteří neumí dobře (nebo vůbec) česky, a navíc za sebou mají mnohdy až traumatické zkušenosti.

Všem je tedy jasné, že je potřeba přístup k nim přizpůsobit jejich aktuálním možnostem a schopnostem. Jak to však v již tak početných třídách udělat?

Rozhodli jsme se zpracovat pro naše čtenáře malou zásobu užitečných zdrojů a doporučení, kde čerpat nejen inspiraci pro žáky, ale i podporu pro učitele, kteří se sotva oklepali z pandemie a opět se nacházejí v náročné bezprecedentní situaci.

Jak se zorientovat v současné situaci?

Základní přehled toho, jak postupovat při příchodu žáků do škol, nabízí portál MŠMT edu.cz. Ten poskytuje přehledné rozčlenění témat souvisejících s příchodem žáka z Ukrajiny do třídy a také odkazy na užitečné materiály, učebnice a aplikace zejména pro výuku češtiny.

Praktické informace lze čerpat i ze stránek organizace META, o. p. s., kde najdete v různých dvojjazyčných verzích informace o nastavení vzdělávacího systému v České republice. Ty můžete rychle a bez starostí posílat jak žákům, tak jejich rodičům.

Přímo pro pedagogy provozuje organizace web inkluzivniskola.cz. Na odkazu najdete aktuální nejčastěji kladené dotazy a informace k nim i materiály do výuky.

Jak si porozumět?

Velmi užitečnou službu nabízí Národní pedagogický institut (dále NPI) a jeho Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince, který zajišťuje prostřednictvím svých krajských koordinátorů tlumočení a překladatelské služby pro žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiny. Seznam krajských koordinátorů naleznete zde.

Tlumočení a další podpůrné služby, jako jsou kroužky, společenské aktivity, kurzy češtiny a další, nabízejí i krajská integrační centra. Jejich výčet najdete zde.

Co dělat?

Žáci, kteří přicházejí, se potýkají se dvěma rovinami obtíží. Jedna je jazyková a druhá je psychická. Víme, že pokud jsme v nepohodě, nejde nám ani moc učit se něco nového. Zároveň to, čím si mnozí žáci prošli, je velmi často zcela nad rámec toho, s čím si může učitel poradit sám.

Co však učitel může dělat? Může (a troufáme si tvrdit, že jinak to ani nejde) zařadit do výuky takové materiály, které obsahují jak rodný jazyk žáků, tak i dané učivo, třeba v jednodušší verzi. Kdy cílem není naplnit výstupy ŠVP, ale spíše poskytnout žákům nějaké zklidnění, že se nenacházejí jen v prostředí, kterému nerozumí. Takové materiály nabízí různé weby, primárně pro první stupeň ZŠ. Co je ale velmi užitečné, jsou komunikační karty, kterým rozumí všichni čtenáři bez rozdílu věku a rodného jazyka. Ty si stáhnete například na webu ucitelnice.cz nebo za nízký poplatek i na webu uciteleucitelum.cz.

Tematicky širší výběr materiálů nabízí platforma České televize ČTedu zde. Z učebnic pak máte na výběr buď učebnice češtiny, nebo ukrajinské učebnice daných předmětů, bohužel česko-ukrajinské učebnice nejsou zatím k dispozici. Nicméně česká nakladatelství poskytují ukrajinské učebnice ke stažení zdarma. Lze si u nich také ověřit, nakolik se liší, nebo splňují výstupy dané českým vzdělávacím programem. Jde například o nakladatelství Fraus nebo vydavatelství Taktik. Než se vaši žáci naučí lépe česky, je to jistě schůdná varianta. Jako učitel se také můžete registrovat na portálu Celoukrajinská škola online pro distanční či kombinovanou výuku, kde jsou lekce na různá témata napříč ročníky v ukrajinštině a můžete zde sledovat pokrok žáků. Manuál pro registraci a založení třídy je k dispozici i v češtině. Celý web pak obstojně přeloží automatický překlad například v prohlížeči Google Chrome.

I proto, že nově příchozí žáci nerozumí česky, je důležitou součástí na začátek zařazení aktivit, které podpoří začlenění žáků do kolektivu. V tom je potřeba celé třídě pomoci, obzvlášť pokud máte ve třídě poměrně silnou enklávu žáků z jedné země. Méně verbální aktivity jsou k dispozici na již zmiňovaném webu inkluzivniskola.cz. Můžete odtud využít i různé materiály obecnějšího rázu pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem ve třídě.

Shrnutí principů práce s žákem s OMJ nabízí i lektorské manuály, které jsme vytvořili v rámci projektu KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Ty obsahují zásady práce s kolektivem, kde jsou žáci s OMJ, i několik dvojjazyčných pracovních listů v angličtině, ruštině a vietnamštině. K dispozici jsou ke stažení zde. V rámci projektu vznikl i program složený z 10 lekcí pro žáky cizince na prvním stupni ZŠ – Honzík na cestě kolem světa. Manuál si pro inspiraci můžete prohlédnout zde. Najdete v něm popis lekcí i seznam potřebných pomůcek k nim. Pro zájemce z řad účastníků našeho říjnového online webináře na téma Žáka s OMJ (viz níže) máme připravenou celou sadu tohoto programu včetně pomůcek.

Jak si udržet vlastní pohodu?

Při práci se třídou obecně se mnohdy dostáváme do složitých situací. Pokud se navíc dobře nedomluvíme, pak se nám jejich náročnost ještě zvýší. Dobrá zpráva však je, že na to učitelé a školy přece jen nejsou sami. NPI nabízí metodické poradenství a konzultace napříč Českou republikou. Kontakty na jednotlivé koordinátory naleznete zde. Podobnou službu poskytuje i META, o. p. s., v odkazu najdete opět kontakty na příslušné pracovníky.

Někdy jsou ale problémy naše nebo žáků za hranicí metodických konzultací a je potřeba odbornější péče. Zde META, o. p. s., opět připravila přehled o tom, jaké služby psychologické pomoci je možné využít.

Další velmi užitečné a přehledné zdroje nabízí organizace ČOSIV, z. s., která se zaměřuje na udržení si životní pohody ve škole i mimo ni. Na jejich stránce si tedy můžete prohlédnout a stáhnout spoustu podpůrných materiálů a infografik – jak pro vás učitele, tak pro žáky, kteří prošli traumatickou situací.

Tento rok také například i organizace Člověk v tísni organizuje online podpůrná setkání pro pedagogy a asistenty pod odborným vedením, které nabízejí prostor pro sdílení a úlevu od náročných situací.

Někdy je také velmi úlevné sdílení s kolegy třeba v rámci dalšího vzdělávání. Výše zmíněné organizace nabízejí i vzdělávání v práci se třídou, kde jsou žáci s OMJ. I my nabízíme pro pražské pedagogy dvoudenní odpolední webinář, kde budete moci načerpat inspiraci a energii a sdílet náročné situace s kolegy, kteří řeší podobná témata. Webinář se koná 18. 10. 2022 od 14:30 do 18:30 a 19. 10. 2022 od 14:30 do 18:30 s lektorkou Klárou Martinovskou, která se problematice žáků s OMJ ve školách věnuje již více než 5 let. Více informací k webináři najdete zde.

Doufáme, že vám bude náš přehled k užitku! Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu či doplnění zajímavých odkazů a nápadů pro další učitele!

Klára Kováčová

Podobné články

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci

více zde >>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *