Jste vy i svět kolem OK? O tom se můžete vědomě rozhodnout!

Máte někdy pochybnosti o tom, zda jste vy či svět kolem vás normální? Vysvětlení nabízí psychoterapeutický směr s názvem transakční analýza. Některé pojmy z její teorie jsou populární i mezi laickou veřejností, např. ego-stavy dospělý – rodič – dítě, a podobně i životní pozice, kterým se dnes budeme věnovat.

Thomas A. Harris, žák Erica Berneho (myšlenkového otce transakční analýzy), ve své knize Já jsem OK, ty jsi OK (1997) rozvedl a definoval základní životní pozice:

  1. Nejsem OK – Jsi OK: „Myslím, že v porovnání s druhými jsem neschopný/á“, což může vést třeba k nízkému sebevědomí, pesimismu a podobně.
  2. Nejsem OK – Nejsi OK: „Myslím, že se mnou, a vůbec s každým je něco v nepořádku – takový je svět“, což může vést například k nízké motivaci či pasivitě.
  3. Jsem OK – Nejsi OK: „Vím, že mám pravdu / vím, co dělat apod., a ostatní se mýlí / jsou hloupí apod.“, což může vést třeba i k aroganci a nízké sebereflexi.
  4. Jsem OK – Jsi OK: „Mám dobrý pocit ze sebe i z druhých lidí, i když se mi nemusí líbit jejich chování“, což podporuje zdravé vztahy a vzájemnou komunikaci.

Výše uvedené kombinace naznačují nejen, jak smýšlíme o sobě, ale také z jaké pozice reagujeme na druhé. Díky své jednoduchosti si tato teorie našla cestu i do světa školství nejen v kurzech pro učitele, ale také v seberozvojových aktivitách pro žáky. A k čemu nám znalost životních pozic bude dobrá?

Harris (1997) uvádí, že první tři životní pozice jsou výsledkem raných životních zkušeností. Novorozenec automaticky spadá do první životní pozice, protože pečující osoby jsou v jeho očích všemocné a on je závislý na jejich poskytování péče. Kolem tří let se pak dítě nevědomě ustálí na jedné z pozic v důsledku zkušeností s okolním světem a pečujícími osobami. Dle Harrise (1997) pak většina lidí setrvá v první životní pozici. Bohužel nepříznivé dětské zkušenosti (Adverse Childhood Experiences = ACEs) pak vedou k posunu na druhou či třetí pozici.

Velkou výhodou však je, že pro čtvrtou životní pozici se můžeme rozhodnout – není už otázkou pocitů a nevědomých zkušeností. Je to vědomé verbální rozhodnutí na základě mnohem většího množství informací o nás samotných i o druhých včetně fantazií o vlastním potenciálu, než jaké máme jako malé děti. My jako dospělí učitelé a vychovatelé můžeme poskytovat dětem prostor pro objevování těchto informací o sobě, které povedou k jejich rozhodnutí, že jsou oni i druzí OK. Tento postoj podporuje víru ve vlastní schopnosti, odhodlání, samostatné kritické myšlení nebo pozitivní očekávání.

Chcete vědět více? Stáhněte si metodické listy zdarma.

Právě postoj Já jsem OK, ty jsi OK je úvodní aktivitou metodických listů s názvem Svět se tvoří v našich hlavách. Ty jsou zaměřeny na rozvoj demokratické kultury na středních školách a nabízí učitelům připravené aktivity na témata, jako jsou práce s konstrukty, aktivní naslouchání, otevřené otázky, zpětná vazba, diskuze a další. Skvěle se dají využít v rámci třídnických hodin nebo základů společenských věd. Zdarma si je můžete stáhnout zde.

Věříme, že pro vás budou zajímavou inspirací!

Klára Kováčová

Podobné články

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci

více zde >>

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *