Úspěšné ukončení projektu Rozvíjíme učitele a žáky

Jak proběhlo závěrečné setkání všech zúčastněných? A jaký dopad měl celý projekt v praxi?

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo v krásných prostorách Meandr Řevnice závěrečné setkání organizátorů, lektorů, supervizorů i účastníků k projektu Rozvíjíme učitele a žáky. Byla to jedinečná událost, a to nejen tím, že se na ni sešly desítky zapojených z pěti krajů, ale také díky neuvěřitelné atmosféře sdílení a vzájemné inspirace. Shrnuto a podtrženo, lepší tečku za celým dvouletým projektem jsme si jako organizátoři přát ani nemohli.

Pestrá témata, konzultace i sdílení – to byly klíčové body setkání

Jako organizátoři jsme využili přítomnosti většiny lektorů a supervizorů a nabídli účastníkům setkání možnost workshopů a konzultací. V tentýž čas tak běžel Kazuistický seminář nebo Bálintovská skupina a vedle toho třeba poradenství na témata jako vztahy, komunikace, krizová intervence či ohrožené děti.

„Velmi se mi líbila různorodost zahrnutých témat, skvělá volba lektorů i celkové pojetí přístupu. Ze všeho nejvíc nám pomohla možnost sdílení s kolegy. Zjistíte, že všude se řeší stejné problémy. A jelikož má často každý jiný způsob, jak z problému ven, získáte i různé pohledy na věc,“ shrnula setkání učitelka Veronika ze ZŠ v Pardubicích. Propojení mezi sebou oceňovali i lektoři a supervizoři. Pauzy se hemžily novými návrhy na spolupráci a nápady na zlepšení systémové podpory škol. Ze zpětné vazby dokonce víme, že někteří pokračovali v diskuzích ještě ve vlaku po cestě domů. 

Jestli mají tato setkání něco společného, tak se účastníci shodnou na tom, že jim vždy přijdou krátká. Máme si toho tolik co říct a nasdílet – zkušenosti, zážitky, nápady, ocenění, rady a tipy. Jen kdyby toho prostoru bylo více! Věříme proto, že se brzy setkáme při podobném setkání nebo při dalším projektu. I pro nás jakožto organizátory je tato forma interakce velmi užitečná. Nejenže získáme cennou zpětnou vazbu, ale také motivaci do dalších projektů. Největší odměnou pro nás je ujištění, že naše mise má takový pozitivní přesah v praxi – za což ostatně hovoří i vyhodnocení projektu.

Ohlédnutí za projektem aneb finální zhodnocení projektu

Projekt Rozvíjíme učitele a žáky trval více než dva roky. Zaměřoval se na podporu ohrožených dětí a dětí s problémovými projevy chování. Za dobu trvání projektu jsme proškolili více než 300 učitelů z 5 krajů. 

Hlavními tématy, na která jsem se zaměřili, byly například Nové úhly pohledu na problémové chování, Respektující a fungující komunikace, Prevence a stabilizace problémového chování a práce se třídou.Dílčí semináře pak proběhly na témata jako Psychohygiena učitele a práce se stresem, Šikana a kyberšikana, Problémová třída, Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem, Dítě s odlišným mateřským jazykem ve školní třídě či Efektivní komunikace. 

Pojítkem všech seminářů byla především práce na sobě a zážitkové techniky. Skrze práci na sobě pak učitelé pokračovali v přístupu k dětem. Pro aplikaci nových přístupů jsme pořídili do 15 škol pomůcky v hodnotě 110 tisíc korun.  Další podpůrnou činností byla supervize. Tou jsme podpořili více než 150 pedagogů. Ti mohli se supervizory hovořit o tom, co je trápí, jaké problémy řeší, a získat tak psychologickou podporu pro svou další práci. 

Pro žáky jsme zorganizovali 14 kroužků Osobnostního a sociálního rozvoje, kterými prošlo více než 130 dětí. Vedli je samotní učitelé podle připravených lekcí v metodických listech. Ty nyní upravujeme dle zpětných vazeb a brzy budou k dispozici na našich webových stránkách. V rámci projektu vznikne také 8 vzdělávacích videí pro učitele, které brzy najdete na odkazu www.ireas.cz. Pokud nechcete, aby vám materiály či další novinky z našich akcí unikly, přihlaste se k odběru našeho newsletteru zde.

—————–

Projekt „Rozvíjíme učitele a žáky – posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při práci s žáky s SVP, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827“ byl podpořen z prostředků EU a MŠMT ČR.

Michaela Jeřábková

Michaela miluje vzdělávání a vytváření podporujícího prostředí. Dělá přesně to, co se nemá – hodně věcí najednou. Protože chce, aby byly kurzy pod hlavičkou IREAS smysluplné, plné inspirace a přátelské atmosféry, stará se o metodickou podporu. Dále pečuje o komunitu vyučujících a o kurzech a materiálech mluví a píše tak, aby se dostaly hlavně k těm, kteří je nejvíce potřebují, a aby byly v souladu s komunitou. V týmu je známá především svým věčným přísunem energie a podpory, ale také občasným zapomínáním. Je vystudovaná pedagožka, absolventka koučovacího výcviku, aktuálně prochází terapeutickým výcvikem a dokončuje doktorát. Nyní se věnuje hlavně systemickému přístupu ve školství, ženským skupinám, podpoře rodičům a také své rodině.

Podobné články

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci

více zde >>

Jedna odpověď

  1. Díky ještě jednou všem, kteří se projektu zúčastnili – a to jak učitelům, dětem, tak i lektorům a všem spolupracovníkům, kteří zajišťovali jeho chod. Myslím, že aktivity projektu v řadě z nás zanechaly nějaké pozitivní stopy, které promítneme do svého života a na světě bude zase o něco lépe;-)
    Ještě jednou díky.
    Jitka Šeflová – koordinátorka projektu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *