Žáci jsou v informovanosti a užívání kyberprostoru výrazně napřed před vyučujícími – rozhovor s lektorkou Klárou Hekrlovou

Poslední listopadový pátek pro vás chystáme zbrusu nový seminář Orientace v kyberprostoru, který je navíc akreditovaný MŠMT. Potřebujete-li se lépe vyznat v online prostředí, ve kterém se pohybují žáci, a preferujete-li praktické ukázky nad teorií, právě pro vás je tento seminář! Více o něm vám v krátkém rozhovoru, který jsme si pro vás nachystali, prozradí jeho lektorka Mgr. Klára Hekrlová.

IREAS: Co vás vedlo k přípravě semináře s tématem kyberprostoru? 

Klára: Jako lektorka primární prevence vstupuji do škol a všímám si čím dál větší neznalosti kyberprostoru ze strany dospělých. Bývá velmi obvyklé, že žáci jsou v informovanosti a užívání výrazně napřed před učiteli. To vytváří nerovné postavení. Obecně vnímáme, že učitel má být autorita, která žákům předává informace a znalosti. Při pohybu v online prostředí tomu tak však není. Dospělí v něm zaostávají, a tím pádem nemohou být pro děti dostatečnou oporou. 

IREAS: Proč považujete toto téma za důležité?

Klára: Zatímco my dospělí dokážeme jasně ohraničit svět online a offline, děti už toto dělení takto nevnímají. Často nám na preventivních programech na otázku „Jak dlouho jste denně online?“ odpovídají, že nonstop, tedy 24 hodin. To nám dává jasnou zprávu o tom, že svět online je součástí jejich reality a každodennosti. Proto ho musíme brát velmi vážně a zajistit jim v něm bezpečí. 

IREAS: Koho by seminář neměl minout?

Klára: Seminář je určený pro všechny dospělé (učitele i rodiče), pro které je svět online těžko uchopitelný a neorientují se v něm. Díky semináři se dospělí dozví, co v kyberprostoru děti dělají, co jim to přináší a s jakými aplikacemi pracují. Na kurzu se zaměříme i na rizika, se kterými se můžeme setkat, a jak s nimi pracovat.  

IREAS: Co si účastník ze semináře odnese?

Klára: Společně se v reálném čase podíváme, jak vypadají konkrétní aplikace, hry a další fenomény. Vysvětlíme si jejich principy, abychom pochopili, jak fungují a co pozitivního se z nich dá čerpat. Zaměříme se také na to, jak předcházet situacím, které mohou být pro děti nebezpečné. 

IREAS: Jak probíhala příprava semináře? Ze kterých zdrojů jste čerpala?

Klára: Zásadní pro mě bylo zahrnout praktické ukázky. Většinou učitelé na chodbách či ve třídách zaslechnou slova jako Roblox, Snapchat, Instagram, TikTok. Vědí, že je to něco na internetu. Chybí jim však konkrétní představa, o co jde. A právě tyto oblasti účastníkům objasníme. Zorientují se v nich, čímž pochopí jednání a motivace dětí v kyberprostoru. 

IREAS: Pro ty, kteří ještě váhají s přihlášením, co je pro vás to hlavní, aby se semináře zúčastnili? 

Klára: Učitelé a rodiče mají přímou odpovědnost za bezpečný vývoj svěřených dětí. Ty se přirozeně pohybují v online prostředí a je na nás, abychom jim zajistili bezpečí i tam. A to se dělá těžko, pokud je to pro nás prostředí neznámé. Z toho důvodu vnímám jako naši povinnost se dále vzdělávat, abychom mohli být dětem rovnocennými partnery připravenými podat pomocnou ruku, když je to třeba. A samozřejmě obecně za nimi ve znalostech nezaostávali. 

IREAS: Závěrem – jak ke kyberprostoru přistupujete vy osobně?

Klára: Všímám si, že dospělí mají občas tendence online svět degradovat a jeho význam zpochybňovat, přisuzovat mu jen to negativní. Vývoj nás trošku předběhl, ale je třeba udržovat se v obraze a nebránit se přístupem „pro mě už to není, to je pro mladý, já se v tom nevyznám“. Svět online zkrátka je reálný a nemůžeme ho upozadit. 

Taky mám občas chuť říct dětem, ať si místo mobilu radši vezmou knížku. Ale udržím se a místo toho radši vysvětluji, v čem vidím rizika. Věřím, že i toto se účastníci na semináři naučí. A moc se na ně těším!

Více o kurzu včetně možnosti přihlášení najdete zde.

—————————————————————————————–

Mgr. Klára Hekrlová

V minulosti se věnovala oblasti mezinárodního obchodu, nakonec však vyslyšela své touhy působit ve sféře blíže k lidem.  V současné době působí třetím rokem v Kraji Vysočina jako lektorka primární prevence na základních školách. Dále vede semináře pro dospělé zaměřené zejména na šikanu a kyberšikanu, bezpečný pohyb v kyberprostoru a sexuální výchovu. Absolvovala studium sociální antropologie, během něhož opakovaně působila v zahraničí. Tam objevila svou vášeň pro cestování, kterému se stále s velkou chutí věnuje. Ve volném čase učí anglický jazyk a věnuje se skákání na trampolínách.

Podobné články

Wellbeing do škol!

Záleží nám na učitelích, žácích i školách. A proto chceme být vždy v obraze ohledně aktuálních témat a potřeb.Naše kolegyně Míša Jeřábková byla nasát inspiraci

více zde >>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *